Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • GooglePlus
 • Linkedin
(033) 692 703
 • Cjevovodi

  Hydro Control ima značajno iskustvo u planiranju i projektovanju cjevovoda za odvodnju, distribuciju te glavnih cjevovoda za vodosnabdijevanje, kao i sakupljanje i transport otpadnih voda. Pružamo usluge projektovanja za sisteme koji uključuju cijevi velikih promjera, uz pažljivo razmatrane potrebe potrošača/klijenta, radne parametre, zahtjeve za ugradnju i vanjske uvjete čitavom dužinom projektovanog cjevovoda.

 • Aktivna kontrola gubitaka vode

  Jedan od najvećih izazova upravljanja vodom u javnim vodovodnim sistemima je svođenje gubitaka vode na ekonomski prihvatljiv minimum. Gubici vode su svakodnevna pojava u svim vodovodnim sistemima, a količina gubitaka zavisi od kvalitete i vrste materijala cjevovoda, konfiguracije i vrste terena, starosti sistema, pritiska u sistemu, vrste i broja priključaka, stepena tehnološkog razvoja i opremljenosti preduzeća itd.

  Kako bi našim klijentima pružili što bolju uslugu kontrole i smanjenja gubitaka vode, stekli smo opsežna znanja i kvalifikacije u sljedećim oblastima:

  - Izrada plana za smanjenje gubitaka i analizu administrativnih gubitaka;

  - Primjena uređaja i opreme za neposrednu detekciju mjesta curenja (prema IWA metodologiji);

  - Mjerenje protoka i pritiska u zonama (Mjerenje količina ne-prihodovane vode);

  - Zvučna detekcija gubitaka;

  - Kontrolna mjerenja protoka i pritiska u sistemu;

  - Obuka osoblja vodovodnih preduzeća za samostalno obavljanje poslova sa ciljem kontrole i smanjenja gubitaka.

 • Komunalna vodna infrastruktura

  Pružamo savjete i isporučujemo inženjerska rješenja - od planiranja, studija izvodljivosti, projektovanja i nabavke do nadzora pri izgradnji, kao i optimizaciju mreža vodosnabdijevanja i otpadnih voda.

 • HYDROGIS©

  Geografski informacioni sistem (GIS) je sistem za upravljanje prostornim podacima i osobinama (atributima) pridruženih njima. Geografski informacioni sistem prvenstveno je namijenjen geografskim informacijskim sistemima komunalnih preduzeća i lokalnih uprava, specifičan po tome što je webGIS aplikacija, odnosno aplikacija kojoj se može pristupiti sa svakog računara koji je priključen na mrežu preduzeća putem interneta ili intraneta.

  Korisnici pristupaju HYDROGIS© -u putem internet preglednika kao što su: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge itd. Snaga korisničkog računara i njegovog operativnog sistema ne uvjetuju kvalitetu HYDROGIS© -a zbog pristupanja istome korištenjem trenutno aktuelnih internet preglednika. Samim tim, broj korisnika HYDROGIS© -a nije ograničen ni tehnički ni finansijski.

 • GIS vodovodne i kanalizacione infrastrukture

  Geografski informacioni sistem (GIS) vodovodne i kanalizacione infrastrukture je sistem u kojem se objedinjuju, čuvaju i ažuriraju prostorni i numerički podaci o vodovodnoj i kanalizacionoj mreži određenog područja, kao i podaci o aktivnostima koje se obavljaju nad tim elementima. GIS omogućava integraciju geometrijskih (prostornih) i negeometrijskih (opisnih) podataka iz različitih izvora i različitih formata.

  Naš visokostručni tim posjeduje prepoznatljive reference u formiranju GIS-a vodovodne i kanalizacione infrastrukture, a jednu od njih možete pogledati na sljedećem linku: Read More

 • Geodetske usluge

  Firma Hydro Control posjeduje visokokvalifikovan kadar za pružanje geodetskih i inženjerskih usluga po najvišim standardima, koristeći najnovije i najmodernije tehnologije iz oblasti geodezije i građevine. Primjenom najsavremenijie opreme i instrumenata našim klijentima pružamo sljedeće usluge:

  - Premjer katastra podzemnih instalacija (voda i kanalizacija);

  - Izrada ažurnih geodetskih situacija;

  - Izrada geodetskih elaborata;

  - Iskolčavanje objekata;

  - Akvizicija geoprostornih podataka;

  - Kartografski proizvodi;

  - Izrada i održavanje GIS baze;

  - Izrada 3D modela terena.

 • Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

  Hydro Control ima značajne kvalifikacije za adekvatno praćenje složenih izazova obrade vode, uključujući sve prateće mjere u osiguranju održivog pružanja usluga u tehničkom i privrednom smislu, te popratne mjere za zbrinjavanje kanalizacionog mulja kao nusprodukta u postrojenjima. Pružamo konsalting usluge za sljedeće aktivnosti:

  - Zbrinjavanje/ponovna upotreba kanalizacionog mulja sa PPOV-a;

  - Formiranje Katastra industrijskih zagađivača voda;

  - Izvođenje industrijskih priključaka u skladu sa zakonskom legislativom;

  - Monitoring ispuštanja industrijskih otpadnih voda u javnu kanalizacionu mrežu sa inspekcijom separatora masti i ulja;

  - Obuka osoblja komunalnih preduzeća za kontrolu industrijskog ispuštanja;

  - Uspostava adekvatnih politika i procedura za rad i održavanje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije;

  - Izrada Standardnih Operativnih Procedura (SOPs).

 • Projekti razvoja vodnog sektora i Studije izvodljivosti


  - Projekti vodosnabdijevanja i prikupljanja otpadnih voda;

  - Projekti regulacije riječnih korita;

  - Studije izvodljivosti, finansijske analize i druge relavantne analize;

  - Upravljanje projektima;

  - Tenderske procedure;

  - Monitoring.

 • 1
 • 2

Zašto Hydro Control

 • Strateški orijentisan razvoj, vrhunski kadrovi i znanje u ovih nekoliko godina doveli su nas u sam vrh branše. Danas možemo zahvaliti svim saradnicima, a prije svega našim vjernim klijentima za postignute rezultate. Amer Jusufbegović, dipl.ing.građ - Direktor firme Hydro Control d.o.o.

 • 1